Používaním stránok prevádzkovaných VAVRICA ARCHITEKTI, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Súhlasím Viac info

Urbanistická štúdia Dúbravka sever – Dúbravčice stred – zadanie

Urbanizmus a pamiatková obnova

Galéria projektu

Realizácia

2025 - 2035

Štúdia a projekt

2020 - 2025

V súlade s platným ÚPN, zámermi Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava a Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, v zmysle § 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vám oznamujeme prerokovanie územno plánovacieho podkladu: Urbanistická štúdia zóny Dúbravka sever – Dúbravčice stred, MČ Bratislava-Dúbravka.

SPRÁVA O PREROKOVANÍ ZADANIA

Názov ÚPP:    ZADANIE NA URBANISTICKÚ ŠTÚDIU ZÓNY DÚBRAVKA SEVER – DÚBRAVČICE STRED, MČ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Obstarávateľ ÚPP:     ARCH-INVEST s.r.o., Bratislava, Zámocká 36

Spracovateľ ÚPP:   VAVRICA ARCHITEKTI s.r.o., Bratislava, Zámocká 36,  Ing.arch. Peter Vavrica, autorizovaný architect, 1316 AA

Osoba poverená obstaraním ÚPP:   Ing. arch. Karol Ďurenec, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 335

Lehota na prerokovanie zadania: od 21.05.2019 po dobu 30 dní (boli akceptované a zapracované všetky stanoviská a vyjadrenia, ktoré  boli doručené do 30.09.2019).

 

Spôsob oznámenia prerokovania zadania:

  • priame oznámenie dotknutým subjektom (dotknutým orgánom štátnej správy a samosprávy, štátnym organizáciám a dotknutým fyzickým a právnickým osobám),
  • zverejnenie na webových stránkach www.archikod.sk a vavrica.sk
    www.archikod.sk/projekty/urbanizmus-a-pamiatkova-obnova/urbanisticka-studia-dubravka-sever-dubravcice-stred/

Kontakt pre prípadné otázky: info@archikod.cz , archicod@icloud.com

Urbanistická štúdia v pdf

Správa o prerokovaní zadania UŠ