Používaním stránok prevádzkovaných VAVRICA ARCHITEKTI, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Súhlasím Viac info

Sme hrdým partnerom festivalu Dni architektúry a dizajnu 2020.

DAAD sa téme bratislavského developmentu systematicky venuje už niekoľko rokov. Na výstave DEVELOPMENT sa za ten čas verejnosti predstavil rad najaktuálnejších developerských projektov s cieľom poukázať na významné urbanistické a architektonické intervencie do štruktúry mesta. Dejiskom tohoročného DEVELOPMENTU bude festivalové vysielacie štúdio, ktoré nás v online priestore prenesie bližšie k vybraným projektom a sprostredkuje koncentrovaný pohľad na aktuálne tendencie v rozvoji Bratislavy.

PEKNÁ VYHLIADKA prichádza s konceptom vertikálneho terasového domu. Obyvatelia bytov na každom podlaží si môžu dopriať relax na privátnej terase s výhľadom na Devínsku Kobylu, Malé Karpaty a Záhorskú nížinu. Veľké panoramatické terasy plnohodnotne rozširujú obytnú plochu každého bytu. Zámerom architektov bolo vytvoriť synergiu komfortného bývania s prírodným prostredím a zeleňou. Pekná vyhliadka pozitívne prispieva k postupnému formovaniu Záhradného mesta.

Ocenenie: Honorable Mention in Architectural Design / Residential Architecture Multi Unit

Architecture Masterprize je rešpektovaná medzinárodná súťaž  v Los Angeles, USA

Svahovitý terén starej záhradkárskej štvrti umožnil vytvoriť koncepciu budov navzájom prepojených podzemnou garážou. Na jeho streche vznikol priestor pre súkromné predzáhradky, ako aj poloverejný priestor so zeleňou, detským ihriskom a multifunkčným športovým zariadením. Jednoduchú architektonickú podobu troch budov nepravidelného lichobežníka rozdeľuje betónový parter a charakteristické príbehy s károvanou kompozíciou okien s nízkymi parapetmi a okenicami. Je ukončená ustupujúcou podlahou loftových jednotiek s rastrovanou drevenou fasádou.

Ocenenie: BIG SEE Architecture Award 2020 winner

BIG je nezisková organizácia, ktorá podporuje rozvoj kreatívnej ekonomiky, Ljubljana, Slovenia

Tri obytné objemy záhradných víl v Bratislave, ktoré navrhla spoločnosť Vavrica Architekti, sú jednoduché, ale zároveň hravé vďaka svojej kockovanej fasádnej kompozícii.

Ocenenie: Developer roka 2020 – 2. miesto v sekcii: Rezidenčné stavby.

ASB GALA je rešpektovaným podujatím.  Objektívne kritériá zostavila realitno-poradenská spoločnosť JLL spolu s organizátorom súťaže – vydavateľstvom JAGA. Cieľom súťaže je prezentácia kvalitného stavebníctva a architektúry. Ambíciou už štrnásteho odovzdávania výročných cien je vyzdvihnúť prácu významných odborníkov a ich prínos pre slovenské stavebníctvo, architektúru a cez investície a realizácie aj prínos pre slovenské mestá a obce. Kvalitatívne a kvantitatívne kritériá sú zostavené tak, aby medzi najlepšími mohli byť nielen veľkí hráči, ale aj takí, ktorí stavajú menšie, ale kvalitné a prínosné projekty.

Projekt Záhradné vily malými posunmi osvedčených štandardných developerských schém vystaval precíznu základnú abecedu svojej architektúry. Architekti tu ponúkajú produkt bytových jednotiek pre anonymného užívateľa, ktorému ponúkajú kvalitné prevedenie bytového domu s kvalitnými užívateľskými parametrami. Unifikácia prvkov domu – okno, balkón, parter – hlavná hmota objektu – nadstavba, dispozícia bytovej jednotky, predpriestor a i. – majú svoje architektonické čaro, ktoré má dopad aj na všeobecné nazeranie na estetiku a štandardy bežného developerského úspešného produktu. Preverovanie racionálnych a premyslených schematických postupov dostáva aj v minimálnych posunoch autentický autorský zámer a kultivovanú kvalitu.

Bytové domy Pekná vyhliadka disponujú materiálovými a estetickými kvalitami – výhľady, terasy, verejné priestory s atmosférou. Elegantné sivo-bielo pruhované objekty bytových domov sú zďaleka viditeľné z rôznych prístupových komunikácií. Vznikajúci súbor vytvára príjemný urbanistický akcent a orientačný bod – vstupnú bránu do Záhradného mesta.

Projekt Záhradné vily bol nominovaný na prestížnu Cenu za architektúru – CE.ZA.AR 2019 v kategórii Bytové domy. Úlohou ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR je zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, poukázať na kvalitu budovaného životného prostredia a predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre.

Na projekte VAVRICA ARCHITEKTI zreteľne cítiť ruku gramotných architektov. Zaujme racionálne a logické usporiadanie hmôt a priestorov, aj elegantná a čistá forma samotných domov. Na zapustenej podnoži s parkovaním vznikol verejný priestor prepojený zelenými plochami.

Projekt Záhradné vily v parkovom prostredí neďaleko masívu Devínska Kobyla vytvoril kompaktný architektonický celok, ktorý vychádza z premysleného urbanistického konceptu na svahovitom pozemku. Opäť sa potvrdilo to známe a overené – na dosiahnutie pôsobivého výrazu netreba veľa.

Záhradné vily sú rozhodne príjemným prekvapením na konci Dúbravky, ich realizáciou pribudli do projektu Záhradné mesto objekty s jednoduchou a nadčasovou architektúrou. Zeleň sa významne podieľa na celkovej atmosfére a kvalite bývania. Projekt predstavuje pokračovanie väčšieho konceptu Záhradného mesta od spoločnosti ARCHIKÓD. Ide o obytnú štvrť, ktorá vzniká okolo ulice Martina Granca.

Dobrá správa: developeri odmietajú rozvíjať panelákovú kultúru, ktorá sa stala stigmou slovenských sídlisk dvadsiateho storočia. Nová generácia obytných štvrtí sa vydáva odlišným smerom. Dokazuje to aj dúbravský projekt Villa Rustica – Terasy, v ktorého koncepcii sa spája to najkvalitnejšie z bytových domov a najkrajšie z prírodného okolia Bratislavy.

Spoločnosť ARCHIKÓD postupne prebudováva celú malú štvrť, jednotlivé projekty zarámcovala do spoločného názvu Záhradné mesto, čo má naznačovať úzke prepojenie zástavby s blízkym prírodným zeleným prostredím. K známym projektom patrí Villa Rustica, Pekná Vyhliadka alebo Záhradné Vily, ktoré sú aktuálne nominované na Cenu za architektúru (CEZAAR-a) v kategórii Bytové domy. K týmto vcelku podareným projektom by mal teraz pribudnúť nový v podobe bytového súboru Villa Rustica – Terasy.

Vybral som si projekt Pekná vyhliadka od ARCHIKÓD, pretože naplnil moje požiadavky po stránke umeleckej aj technickej kvality. Počas svojej umeleckej aj diplomatickej dráhy som mal možnosť spoznať mnoho stavieb po celom svete a bývať vo viacerých bytoch či domoch. PEKNÁ VYHLIADKA nás na prvý pohľad zaujala svojím jedinečným dizajnom, ktorý nie je u bytových domov bežný, veľkými terasami a celkovým komfortným a bezbariérovým riešením bytov.

Rozhodol som sa pre nový byt v Peknej vyhliadke od skupiny ARCHIKÓD, pretože tento projekt je bezbariérový a priateľský k osobám so zdravotným znevýhodnením: veľkorysé vstupné priestory, dva výťahy, komfortné parkovacie miesta. ARCHIKÓD dlhodobo podporuje zdravotne znevýhodnené osoby a ich prístup je zodpovedný aj k životnému prostrediu. Developer nám umožnil a dokonca priamo finančne pomohol zrealizovať bezbariérové úpravy v budúcom byte, vďaka ktorým budem napriek zdravotnému postihnutiu, môcť bývať v novom byte so svojou rodinou.

Presvedčili sme sa o tom, že projekty skupiny ARCHIKÓD sú dizajnovo osobité a domyslené po všetkých stránkach, ktoré novodobá architektúra poskytuje. Sme v kontakte so zahraničnými krajinami a v Bratislave vedieme jazykovú školu. Hľadali sme s priateľom nové bývanie, ktoré by nás oslovilo tak, ako kedysi anglická kultúra. Vybrali sme si projekt Pekná vyhliadka aj preto, že pre tieto byty poskytuje lepšiu možnosť oddychového využitia, ktoré po náročnej práci tak potrebujeme, a to najmä vďaka naozaj veľkým terasám, úžasným výhľadom na Malé Karpaty a masív Devínskej Kobyly. Je to naozaj moderný mestský dom v Záhradnom meste. V spojení s ďalším projektom ARCHIKÓDU – Peknou vyhliadkou 2, prepojenou s našim bytovým domom malým námestíčkom, obchodíkmi, kaviarničkami, štúdiom zdravia i komunálnou záhradou, to bude priestor, ktorý môžeme nazvať tým pravým domovom, do ktorého sa radi budeme vracať.

Bývanie v projektoch skupiny ARCHIKÓD môžeme odporúčať. Ako vlastníci bytu v Peknej vyhliadke považujeme za veľmi dôležité, že developer VILLA RUSTICA ako i zhotoviteľ dodržali všetky zmluvne dohodnuté podmienky. Pre nás bolo veľmi dôležité aj odovzdanie nehnuteľnosti do užívania včas v zmysle kúpno-predajnej zmluvy. Táto skutočnosť potvrdzuje vysokú profesionálnu úroveň staviteľa a zhotoviteľa, ktorú potvrdzujú dennodennou starostlivosťou vo vzťahu k ostatným povinnostiam k celej stavbe domu ako takej. Nehnuteľnosť sme zakúpili a prevzali bez závad.